Uprzejmie informujemy, że w trzeciej edycji Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej Laureatami zostali:

I nagroda

Michał Bień, Michał Gilski, Martyna Maciejewska, Wojciech Taisner

za pracę pt.

"Cooking recipes generator utilizing a deep learning-based language model"

zrealizowaną pod opieką dr hab. inż. Agnieszki Ławrynowicz

 

Wyróżnienie

Jacek Grycza, Damian Horna, Hanna Klimczak, Kamil Pluciński

za pracę pt.

Multi-imbalance: Python package for multi-class imbalance learning

zrealizowaną pod opieką dr hab. inż. Jerzego Stefanowskiego, profesora PP

 

Gratulujemy Laureatom oraz ich Promotorom, ale także wszystkim uczestnikom Konkursu!

Dziękujemy firmom: Intel Technology Poland oraz Billon za wsparcie Konkursu.

Dziękujemy wszystkim Członkom Komisji Konkursowej.

O terminie uroczystego wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Koordynator Konkursu

Dr hab. inż. Piotr Łukasiak  

Wyniki konkursu

Konkurs IEEE