Data dodania

13.05.2022
Obrazy
prof. Mariusz Głąbowski
NAWA program SPINAKER

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Dofinansowanie otrzymał projekt przygotowany przez prof. Mariusza Głąbowskiego: "Cyberbezpieczeństwo jako katalizator umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kadry", który będzie realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz Dział Współpracy Międzynarodowej.

Głównym celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Serdecznie gratulujemy!

https://nawa.gov.pl/

prof. Mariusz Głąbowski
PL