Data dodania

Wybrano nowych członków AMU PAN

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tegoroczne wybory do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów (w tym 55 kandydatek), a ponieważ do obsadzenia było maksymalnie 17 miejsc, oznacza to, że na jedno było prawie siedmiu chętnych.

Nowym członkiem rekomendowanym przez  Wydział IV Nauk Technicznych PAN został dr hab. inż. Paweł Kryszkiewicz (Instytut Radiokomunikacji) - serdecznie gratulujemy!

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych badaczy m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Jej członkowie nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Skład liczy obecnie 35 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. W tym roku pracę w AMU kończy 17 młodych uczonych i tylu maksymalnie mogło zostać wybranych na 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Źródło: PAN

PL