Data dodania

Znaczący wzrost Impact Factor czasopisma FCDS

Według ostatniego raportu  Clarivate w ramach Journal Citation Reports czasopismo FCDS odnotowało znaczący wzrost wskaźnika Impact Factor.

FCDS otrzymało następujące wskaźniki cytowań za poprzedni rok 2023 :
    Impact Factor: 1,8,
    Journal Citation Indicator: 0,3.

Foundations of Computing and Decision Sciences to recenzowany kwartalnik o zasięgu międzynarodowym wydawany przez Instytut Informatyki od 1975 roku.

Specyficzną cechą czasopisma jest skupienie się na powiązaniach między Informatyką i szeroko rozumianymi naukami decyzyjnymi.

PL