Data dodania

SKŁAD

Skład rady wydziału:

 1. Jaszkiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż., Dziekan          
 2. Danilewicz Grzegorz, prof. dr hab. inż., Prodziekan                 
 3. Głąbowski Mariusz, prof. dr hab. inż., Prodziekan       
 4. Morzy Mikołaj, dr hab. inż., prof. PP, Prodziekan  
 5. Wojciechowski Marek, dr hab. inż.prof. PP, Prodziekan  
 6. Bogucka Hanna, prof. dr hab. inż.   
 7. Domański Marek, prof. dr hab. inż. 
 8. Drozdowski Maciej, prof. dr hab. inż.       
 9. Formanowicz Piotr, prof. dr hab. inż.
 10. Kasprzak Marta, prof. dr hab. inż.
 11. Krawiec Krzysztof, prof. dr hab. inż.      
 12. Nawrocki Jerzy, prof. dr hab. inż.      
 13. Stasiak Maciej, prof. dr hab. inż.      
 14. Kadziński Miłosz, dr hab. inż., prof. PP      
 15. Kobusińska Anna, dr hab. inż., prof. PP          
 16. Różycki Rafał, dr hab. inż., prof. PP   
 17. Śniatała Paweł, dr hab. inż., prof. PP  
 18. Pawlak Tomasz, dr hab. inż.
 19. Andrzejewski Witold, dr inż.          
 20. Klimaszewski Krzysztof, dr inż.           
 21. Maćkowiak Sławomir, dr inż.          
 22. Potoniec Jędrzej, dr inż.       
 23. Prędki Bartłomiej, dr inż.     
 24. Małkowska Katarzyna, mgr inż.       
 25. Miłostan Maciej, dr inż.        
 26. Szewczyk Joanna, mgr inż. - przedstawicielka doktorantów    
 27. Augustyniak Alicja (B) - przedstawicielka studentów  
 28. Chlebek Jan (I) - przedstawiciel studentów           
 29. Dolińska Adriana (I) - przedstawicielka studentów, przewodnicząca  WRSS WIiT
 30. Maciejewski Patryk (SI) - przedstawiciel studentów        
 31. Piechocka Jagoda (EiT) - przedstawicielka studentów  
PL