Data dodania

SKŁAD

Faculty Board:

 1. Jaszkiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż., Dziekan          

 2. Danilewicz Grzegorz, prof. dr hab. inż., Prodziekan                 

 3. Głąbowski Mariusz, prof. dr hab. inż., Prodziekan       

 4. Morzy Mikołaj, dr hab. inż., prof. PP, Prodziekan  

 5. Wojciechowski Marek, dr hab. inż., Prodziekan  

 6. Bogucka Hanna, prof. dr hab. inż.   

 7. Domański Marek, prof. dr hab. inż. 

 8. Drozdowski Maciej, prof. dr hab. inż.       

 9. Formanowicz Piotr, prof. dr hab. inż.

 10. Kasprzak Marta, prof. dr hab. inż.

 11. Krawiec Krzysztof, prof. dr hab. inż.      

 12. Królikowski Zbyszko, prof. dr hab. inż.    

 13. Nawrocki Jerzy, prof. dr hab. inż.      

 14. Stasiak Maciej, prof. dr hab. inż.      

 15. Kadziński Miłosz, dr hab. inż., prof. PP      

 16. Śniatała Paweł, dr hab. inż., prof. PP  

 17. Kobusińska Anna, dr hab. inż.          

 18. Różycki Rafał, dr hab. inż.   

 19. Andrzejewski Witold, dr inż.          

 20. Klimaszewski Krzysztof, dr inż.           

 21. Maćkowiak Sławomir, dr inż.          

 22. Ochodek Mirosław, dr inż.       

 23. Prędki Bartłomiej, dr inż.     

 24. Małkowska Katarzyna, mgr inż.       

 25. Miłostan Maciej, dr inż.        

 26. Wiedemann Jakub, mgr - przedstawiciel doktorantów    

 27. Chlebek Jan (I) - przedstawiciel studentów  

 28. Cieślewicz Bartosz (TI) - przedstawiciel studentów           

 29. Ostrowski Mateusz (I) - przedstawiciel studentów 

 30. Otworowski Grzegorz (I) - przedstawiciel studentów        

 31. Piechocka Jagoda (T) - przedstawicielka studentów  

 32. Szóstak Filip (I) - przedstawiciel studentów, przewodniczący  WRSS WIiT

English