INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW

PO REKRUTACJI - CO DALEJ?

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w dniu 1 października 2024 r. w Centrum Wykładowym PP w następujących godzinach:
- godzina 10:00, sala Aula - kierunek Informatyka, 
                                          - kierunek Bioinformatyka,
- godzina 11:30, sala Aula - kierunek Elektronika i Telekomunikacja, kierunek Teleinformatyka,
- godzina 13:00, sala 8      - kierunek Electronics and Telecommunications, kierunek Artificial Intelligence
 

LEGITYMACJA STUDENCKA

W celu otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej należy wpłacić 22,00 PLN na numer konta dostępny w systemie USOSWeb

 

Kierunek INFORMATYKA

•    GRUPA ANGLOJĘZYCZNA

Na kierunku Informatyka, studia stacjonarne I stopnia zamierzamy utworzyć grupę anglojęzyczną. Grupa taka miałaby ćwiczenia do niektórych przedmiotów (np. do Wprowadzenia do informatyki) prowadzone w języku angielskim. Naszym celem jest zintensyfikowanie praktycznej nauki języka angielskiego, by lepiej przygotować naszych studentów do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, a w przyszłości do efektywnej pracy w  zespołach międzynarodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie deklaracji o poniższej treści do 16 sierpnia br. na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl:

Imię i nazwisko, Numer PESEL
INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr
Deklaruję chęć należenia do grupy anglojęzycznej na kierunku Informatyka.

•    PRZEDMIOT OBIERALNY

Kandydaci przyjęci na kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PP są proszeni o przesłanie na adres mailowy: dziekanat_wiit@put.poznan.pl 
w terminie do 16 sierpnia br. deklaracji o preferowanym przedmiocie obieralnym na semestr zimowy - treść maila:

Imię i nazwisko, Numer PESEL
INFORMATYKA , STUDIA STACJONARNE, I STOPIEŃ, 1 semestr
Deklaruję chęć uczestniczenia na semestrze zimowym w zajęciach z przedmiotu obieralnego:
Podstawy programowania - Delphi // Podstawy programowania - Python // Wprowadzenie do algorytmiki*
* proszę podać preferencje przedmiotów w kolejności od 1 do 3

O uruchomieniu poszczególnych przedmiotów obieralnych zadecyduje Dziekan WIiT PP (na podstawie wyników preferencji). W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na danym przedmiocie, decyduje punktacja uzyskana przy rekrutacji na studia.

Karty ECTS przedmiotów są dostępne na stronie:  USOSWeb