WZORY WNIOSKÓW I DOMUMENTÓW

Wnioski należy składać w Dziekanacie WIiT, ul. Piotrowo 3 (pok. 503).

Wzory wniosków i dokumentów dla studentów

 

Wersja w

j. polskim

Wersja w

j. angielskim

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego     doc doc
Wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego doc doc
Wniosek o powtarzanie zajęć doc doc
Wniosek o przesunięcie terminu uzyskania zaliczeń doc doc
Karta obiegowa doc doc
Wniosek o duplikat legitymacji doc doc
Wniosek o wznowienie studiów doc doc
Rezygnacja ze studiów doc doc
Wniosek o zmianę kierunku studiów / przeniesienie doc  
Załącznik do podania o przeniesienie doc doc
Wniosek o uznanie ocen doc doc
Wniosek o urlop od zajęć doc doc
Wniosek o indywidualną organizację studiów doc doc

Wzory wniosków i dokumentów dyplomowych

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich