Władze wydziału

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przewodniczący Rady Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz

 


M. Wojciechowski

Prodziekan ds. kształcenia    
kierunki: Bioinformatyka, Informatyka, Sztuczna inteligencja

dr hab. inż. Marek Wojciechowski, prof. PP


G. Danilewicz

Prodziekan ds. kształcenia    
kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka

prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz


M. Morzy

Prodziekan ds. nauki (podyscyplina Informatyka)

dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP


M. Głąbowski

Prodziekan ds. nauki (podyscyplina Telekomunikacja)

prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski


J. Musiał

Wydziałowy koordynator ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof. PP

 


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Piotr Łukasiak, prof. PP


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Janusz Kleban