Data dodania

Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w roku akademickim 2023/2024:

  • 26.09.2023
  • 17.10.2023
  • 28.11.2023
  • 19.12.2023
  • 23.01.2024
  • 27.02.2024
  • 26.03.2024
  • 23.04.2024
  • 28.05.2024
  • 25.06.2024
PL