PROJEKTY I GRANTY

Instytut Informatyki


L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin zakończenia Rodzaj projektu Nazwa programu
1 2016/22/E/ST6/00299 Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych dr hab. Wojciech Kotłowski 12.04.2021 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA BIS; edycja 6
2 IT4BI-DC Information Technologies for Business Intelligence – Doctoral College dr hab. Robert Andrzej Wrembel 30.09.2020 Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Inny program (Erasmus Mundus)
3 2016/23/N/ST6/03795 Nowe kierunki interaktywnej ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej opartej na holistycznych przykładach preferencji mgr inż. Michał Tomczyk 26.07.2020 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 12
4 2016/23/B/ST6/03962 Entropia w sieciach złożonych dr hab. Mikołaj Aleksander Morzy 19.07.2020 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 12
5 2016/23/B/ST6/03931 RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA dr hab. Marta Xymena Szachniuk 19.07.2020 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 12
6 2016/23/D/ST6/03735 Automatyczna synteza modeli programowania matematycznego dla procesów biznesowych dr Tomasz Pawlak 17.07.2020 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA
7 IP2015 029674 Nowe metody oraz zastosowania badania odporności i wrażliwości rozwiązań w teorii decyzji dr hab. Miłosz Dariusz Kadziński 24.10.2019 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Program "Iuventus Plus"; konkurs 74
8 2015/19/B/ST6/02637 Przetwarzanie analityczne i eksploracyjne danych sekwencyjnych: modele, algorytmy i struktury danych prof. dr hab. Tadeusz Morzy 06.07.2019 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 10
9 2015/17/D/ST6/04063 gEMiLia - gEnomic Machine Learning. Algorytmy i metody uczenia maszynowego w środowiskach chmur obliczeniowych do odkrywania wiedzy biologicznej i medycznej ze zintegrowanych i precyzyjnych reprezentacji danych genomicznych. dr Anna Leśniewska 16.06.2019 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 9
10 340026 Środowisko modelowania i wyjaśniania dużych zbiorów danych (LUCID) prof. dr hab. Krzysztof Krawiec 31.03.2019 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TANGO
11 2017/25/N/ST6/00747 Efektywne algorytmy klasyfikacji ekstremalnej oparte na redukcji do problemów predykcji strukturalnej mgr inż. Kalina Maria Jasinska 20.02.2019 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 13
12 2016/23/N/ST6/03779 Rozwój bioinformatycznych modeli do analizy struktur 3D RNA w przestrzeni kątowej dr Tomasz Żok 15.08.2018 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 12
13 2014/15/N/ST6/04572 Heurystyczne Algorytmy Odkrywania Ukrytych Kryteriów dla Problemów Opartych na Testach. mgr inż. Paweł Marcin Liskowski 09.08.2018 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 8
14 2014/15/B/ST6/05205 Skalowalne metaheurystyki dla automatycznej syntezy programów prof. dr hab. Krzysztof Krawiec 23.07.2018 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 8
15 2014/13/D/ST6/02076 ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych dr hab. Agnieszka Ławrynowicz 03.04.2018 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 7
16 LIDER/004/103/L-5/13/NCBR/2014 Optilion - platforma do ciągłej ewaluacji algorytmów optymalizacyjnych dr Szymon Wąsik 31.12.2017 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER
17 2013/11/B/ST6/01075 Wielokryterialne algorytmy memetyczne dla trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej z heterogenicznymi kryteriami dr hab. Andrzej Piotr Jaszkiewicz 30.11.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 6
18 09/91/DSPB/0543 Inteligentne wspomaganie decyzji - aspekty programowe i sprzętowe prof. dr hab. Roman Słowiński 31.10.2017 Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
19 09/91/DSPB/0540 Metody badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami w systemach komputerowych, transportowych i produkcyjnych prof. dr hab. Jan Węglarz 31.10.2017 Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
20 09/91/DSPB/0542 Równoległe i rozproszone algorytmy zarządzania systemami informatycznymi prof. dr hab. Jerzy Brzeziński 31.10.2017 Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
21 09/91/DSPB/0541 Sterowanie w systemach dyskretnych prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 31.10.2017 Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
22 2016/20/T/ST6/00395 Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA. dr Natalia Maria Szóstak 30.09.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ETIUDA; edycja 4
23 09/91/DSMK/0609 Zastosowanie dominacyjnej teorii zbiorów przybliżonych do wnioskowania na podstawie podobieństwa oraz do modelowania danych hierarchicznych i niekompletnych dr Marcin Szeląg 30.09.2017 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
24 2012/07/B/ST6/01230 Ostatecznie spójna replikacja: Algorytmy i metody dr hab. Paweł Tomasz Wojciechowski 29.09.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 4
25 2013/11/D/ST6/03056 Nowe kierunki w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji opartym na holistycznych przykładach preferencji dr hab. Miłosz Dariusz Kadziński 28.07.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 6
26 2013/11/B/ST6/00970 Modele i algorytmy dla pewnej klasy dyskretno - ciągłych problemów rozdziału zasobów dr hab. Grzegorz Waligóra 21.07.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 6
27 2013/11/B/ST6/00963 Uczenie się klasyfikatorów z niezrównoważonych oraz zmiennych danych dr hab. Jerzy Maciej Stefanowski 15.07.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 6
28 2013/11/N/ST6/03065 Opracowanie metod pobierania wiedzy z Powiązanych Danych dr Jędrzej Filip Potoniec 14.07.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 6
29 2013/11/D/ST6/03050 Przyrostowe uczenie się macierzy dr hab. Wojciech Kotłowski 28.03.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 6
30 2013/09/D/ST6/03917 Statystyczne spójne i skalowalne algorytmy uczące dla klasyfikacji strukturalnej dr Krzysztof Dembczyński 23.03.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 5
31 POLLUX - II/2/2014 Internet Shopping Optimization Project - IShOP prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 28.02.2017 Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (Pollux)
32 2013/09/D/ST6/03932 Wielokryterialne metody w projektowaniu algorytmów uczących się strategii gier kombinatorycznych dr Wojciech Jaśkowski 17.02.2017 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 5
33 09/91/DSMK/0606 Algorytmy automatycznego modelowania i optymalizacji systemów złożonych dr Tomasz Pawlak 31.12.2016 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
34 09/91/DSMK/0607 Modelowanie systemów dynamicznych z wykorzystaniem crowdsourcingu dr Szymon Wąsik 31.12.2016 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
35 09/91/DSMK/0608 Obliczenia rozproszone w systemach z hierarchiczną pamięcią przy ograniczeniach czasu i energii Jędrzej Mateusz Marszałkowski 31.12.2016 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
36 2013/08/A/ST6/00296 Energooszczędne modele i algorytmy dla systemów i sieci komputerowych przyszłych generacji prof. dr hab. Jan Węglarz 24.09.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki MAESTRO; edycja 4
37 2012/07/N/ST6/03066 Metody automatycznego programowania z wykorzystaniem podejść semantycznych dr Tomasz Pawlak 09.07.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 4
38 1201 COST Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY) dr hab. Paweł Tomasz Wojciechowski 06.06.2016 Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Inny program (COST Action IC)
39 2012/06/A/ST6/00384 Automatyczne, wysokoprzepustowe modelowanie struktur przestrzennych RNA prof. dr hab. Ryszard Walenty Adamiak 08.04.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki MAESTRO; edycja 3
40 DEC-2011/01/B/ST6/1331 Efektywne algorytmy spójnego odtwarzania stanu w systemach zorientowanych na usługi dr Anna Kobusińska 27.02.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 2
41 2012/05/N/ST6/03051 Metody odkrywania procesów biznesowych i rachunek procesów dla systemów zgodnych z stylem architektonicznym REST. mgr inż. Andrzej Stroiński 25.02.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 3
42 2012/05/B/ST6/03026 Informatyczne modele i metody w biologii komórkowej prof. dr hab. Marta Agnieszka Kasprzak 30.01.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 3
43 2012/06/M/ST6/00463 Sterowanie współbieżnością i odporność na awarie dla rozproszonej pamięci transakcyjnej dr hab. Paweł Tomasz Wojciechowski 08.01.2016 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki HARMONIA; edycja 3
44 09/91/DSMK/0582 Interaktywne algorytmy dla ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej: perspektywa decyzji grupowych oraz organizacji interakcji z decydentem dr hab. Miłosz Dariusz Kadziński 31.12.2015 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
45 PBS1/A9/20/2013 Rozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych dr hab. Maciej Tomasz Szkulmowski 31.12.2015 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań stosowanych
46 2011/03/D/ST6/01621 Nowe metody służące do automatycznej syntezy i eksploracji danych sekwencyjnych dr Radosław Zdzisław Ziembiński 27.11.2015 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 2
47 09/91/DSMK/0568 Dywersyfikacja behawioralna w ewolucyjnym uczeniu się ze wzmocnieniem dr Marcin Grzegorz Szubert 31.10.2015 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
48 PO IG.01.03.01-00-132/08 Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych dr Karol Wajszczuk 30.06.2015 Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
49 751/FNiTP/136/2012 Poszerzenie potencjału badawczego Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki o aparaturę oraz wyposażenie do badań metabolomicznych prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 30.06.2015 Inne programy Inny program (Fundusz Nauki i Technologii Polskiej)
50 2012/05/N/ST6/03152 Ewolucyjne algorytmy kształtowania zachowania w uczeniu się ze wzmocnieniem. dr Marcin Grzegorz Szubert 11.03.2015 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 3
51 1001 COST Transactional Memories: Foundations, Algorithms, Tools, and Applications (Euro-TM) dr hab. Paweł Tomasz Wojciechowski 09.02.2015 Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Inny program (COST Action IC)
52 09/91/DSMK/0550 Nowe paradygmaty i zastosowania obliczeń koewolucyjnych dr Wojciech Maria Jaśkowski 31.12.2014 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
53 2011/01/N/ST6/06762 Opracowanie, zaprojektowanie i implementacja metod, algorytmów i narzędzi do replikacji transakcyjnej dla rozproszonej pamięci transakcyjnej; analiza własności i walidacja pod kątem efektywności, odporności na awarie i skalowalności dr Tadeusz Paweł Kobus 13.12.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 1
54 DEC-2011/01/B/ST6/07318 Nowe paradygmaty obliczeniowe dla konstrukcji wyjaśniających modeli systemów złożonych prof. dr hab. Krzysztof Krawiec 07.12.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 1
55 2011/01/B/ST6/05169 Techniki, algorytmy i struktury danych wspierające przetwarzanie analityczne i eksplorację złożonych typów danych w zaawansowanych systemach hurtowni danych i baz danych prof. dr hab. Tadeusz Morzy 06.12.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 1
56 DEC-2011/01/B/ST6/2773 Identyfikacja nowych genów odgrywających ważną rolę w procesie nowotworzenia w częstych nowotworach człowieka Piotr Kozłowski 05.12.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 1
57 POIG.01.01.02-00-014/08 Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe dr Piotr Michał Szynkarczyk 30.11.2014 Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
58 09/91/DSMK/0554 Odkrywanie wzorców kolokacji przestrzennych przy użyciu procesorów kart graficznych dr Witold Andrzejewski 31.10.2014 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
59 09/91/DSMK/0555 Opracowanie i implementacja metody obliczeniowej pozwalającej na przewidywanie konformacji przestrzennych zasad azotowych na podstawie łańcucha głównego cząsteczki RNA. dr Maciej Roman Antczak 31.10.2014 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
60 09/91/DSMK/0557 Opracowanie i implementacja nowej metody mapowania odczytów sekwencjonowania do genomu referencyjnego dr Paweł Bogusław Wojciechowski 31.10.2014 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
61 09/91/DSMK/0556 RILL – Przyrostowy klasyfikator regułowy uczący się ze zmiennych środowisk dr Magdalena Alicja Deckert 31.10.2014 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
62 2011/03/N/ST6/03016 Automatyczne generowanie instrukcji obsługi dla aplikacji internetowych Bartosz Alchimowicz 04.09.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 7
63 DEC-2011/01/B/ST6/360 Eksploracja strumieni danych ze zmienną definicją klas dr Dariusz Brzeziński 04.09.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 2
64 2011/03/B/ST6/01563 SN@PUT: Analiza i eksploracja sieci społecznych na Politechnice Poznańskiej dr hab. Mikołaj Aleksander Morzy 27.08.2014 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 2
65 218086 Inteligentny system informacyjny wspierajacy obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim./ INDECT - Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment prof. dr hab. Andrzej Dziech 30.06.2014 Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego
66 0025/R/ID1/2011/01 Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT dr Mikołaj Sobczak 27.06.2014 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
67 N N519 643340 Algorytmy dla nowych zastosowań szeregowania zadań w systemach produkcyjnych i obliczeniowych prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 25.05.2014 Inne programy Inny program (inne)
68 DS-1281/HF/2013 iGEM Poznań: Projektowanie nowych, funkcjonalnych systemów biologicznych działających w żywych komórkach prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 10.04.2014 Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
69 09/91/DSMK/0549 Baza wiedzy w organizacji zorientowana na estymację pracochłonności wytwarzania oprogramowania dr Mirosław Ochodek 31.12.2013 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
70 09/91/DSMK/0515 Poza standardowe problemy uczenia maszynowego: wielowymiarowe i strukturalne przestrzenie decyzyjne dr hab. Krzysztof Jerzy Dembczyński 31.12.2013 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
71 09/91/DSMK/0548 Przyrostowe uczenie się z danych o złożonej strukturze dr hab. Wojciech Kotłowski 31.12.2013 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
72 09/91/DSMK/0547 Zastosowanie narzędzi wielokryterialnego wspomagania decyzji i uczenia maszynowego do praktycznych problemów decyzyjnych dr Jerzy Błaszczyński 31.12.2013 Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców
73 2011/01/N/ST6/06794 Kompletność zdarzeniowa przypadków użycia dr Jakub Jurkiewicz 06.12.2013 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 1
74 N N519 441939 Techniki modelowania, optymalizacji i symulacji złożonych systemów adaptacyjnych prof. dr hab. Roman Słowiński 21.10.2013 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
75 N N519 579038 Nowe problemy zarządzania zasobami w hierarchicznych i heterogenicznych systemach komputerowych prof. dr hab. Jan Węglarz 07.04.2013 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38
76 POIG 02.02.00-30-009/09 ECBiG Rozwój Infrastruktury Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 31.12.2012 Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
77 N N519 403437 Nowe modele i algorytmy rozdziału zasobów z uwzględnieniem aspektów energetycznych i finansowych dr hab. Grzegorz Waligóra 14.10.2012 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
78 N N516 186437 Metody wnioskowania indukcyjnego na ontologicznych bazach wiedzy prof. dr hab. Joanna Maria Józefowska 06.10.2012 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
79 231519 e-LICO an e-Laboratory for interdisciplinary collaborative research in data mining and data-intensive science dr hab. Agnieszka Ławrynowicz 31.01.2012 Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego
80 N N516 188337 Algorytmy dla problemów opartych na testach prof. dr hab. Krzysztof Krawiec 05.08.2011 Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 5
81 N N516 365834 Algorytmy i struktury danych wspierające zaawansowane przetwarzanie analityczne i eksploracyjne w hurtowniach i bazach danych prof. dr hab. Tadeusz Morzy 11.05.2011 Inne programy Inny program
82 N N516 371236 Eksploracja danych społecznościowych dr hab. Mikołaj Aleksander Morzy 05.05.2011 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
83 N N519 1889 33 Nowe problemy szeregowania zadań - analiza złożoności, algorytmy prof. dr hab. Jacek Antoni Błażewicz 02.10.2010 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
84 3 T11F 032 30 Wielokryterialne metody zarządzania zasobami w gridach prof. dr hab. Jan Węglarz 25.04.2009 Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)

Instytut Radiokomunikacji, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

Projekty krajowe i międzynarodowe realizowane w dawnym Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (zakończone lub trwające w latach 2013-2019)
L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu w WEiT Data
rozpoczęcia
realizacji
projektu
Termin
zakończenia
Instytucja finansująca Rodzaj projektu Nazwa
programu
Środki
finansowe
ogółem
(PLN)
1. PL-TW/VI/5/2019 Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii i wykorzystaniem głębokiego uczenia prof. dr hab. Marek Domański 2019-06-01 2022-05-31
    •  budżet - NCBR
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Strategiczne programy i projekty badań naukowych i prac rozwojowych 381 471,80  
2. 2017/27/L/ST7/03166 Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości - CERTAIN prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2018-10-01 2021-09-30
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Inny program (DAINA– konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze) 764 820,00  
3. PL-TW/V/3/2018 Fog Communication, Computing and Control for Sustainable Future of ICT - FAUST prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2018-07-01 2021-06-30
    •  budżet - NCBR
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Inny program (Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2018)) 377 856,00  
4. LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017 MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego mgr inż. Krzysztof Jan Wegner 2018-02-01 2020-07-31
    •  budżet - NCBR
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER 1 196 912,50  
5. 08/81/3937 Masowa komunikacja radiowa inspirowana siecią połączeń mózgowych - BioNets prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2017-07-17 2020-07-16
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 12 627 050,00  
6. 08/82/PNCN/3925 Modelowanie i ocena jakości usług sieci Internet prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2017-07-17 2020-07-16
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 12 321 360,00  
7. 08/82/PNCN/2257 Pola komutacyjne dla nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Grzegorz Danilewicz 2017-03-03 2020-03-02
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 450 840,00  
8. 08/81/PRJG/8128 Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działającym w środowisku miejskim. dr hab. Rafał Jan Krenz 2017-02-21 2019-12-30
    •  środki przedsiębiorstw krajowych
 
Inne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) 1 300 000,00  
9. ND Badania nad ekstrakcją głębi oraz techniką kodowania obrazów ruchomych 3DoF+360 st prof. dr hab. Marek Domański 2019-02-02 2019-11-30
    •  inna (Electronics and Telecommunications Research Institute)
 
Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany   268 172,00  
10. 2015/17/D/ST7/04078 Adaptacja sygnału nadawanego w celu efektywnego współdzielenia widma częstotliwościowego w sieciach małych komórek. dr hab. Adrian Mateusz Kliks 2016-02-17 2019-02-16
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 9 159 300,00  
11. 08/81/PRJG/8126 System łączności i transmisji danych dr hab. Rafał Jan Krenz 2017-02-21 2018-12-31
    •  środki przedsiębiorstw krajowych
 
Inne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) 790 000,00  
12. ND Badania nad ekstrakcją głębi oraz technologią rzutowania wielowarstwowego dla obrazów ruchomych 3DoF+360st prof. dr hab. Marek Domański 2018-05-29 2018-11-30
    •  inna (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea)
    •  inne środki zagraniczne

 
Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany   168 300,00  
13. 08/82/PRJG/8223 Badania sieci i architektury protokołów dla przemysłowego internetu przedmiotów dr hab. Piotr Leszek Zwierzykowski 2017-11-22 2018-11-21
    •  inne środki zagraniczne
 
Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany   210 440,92  
14. 671639 COHERENT - Coordinated control and spectrum management for 5G heterogeneous radio access networks prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2015-07-01 2018-03-31
    •  środki Komisji Europejskiej
 
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie) 24 462 231,97  
15. TANGO1/2667/NCBR/2015 Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia prof. dr hab. Marek Domański 2015-06-01 2018-01-31
    •  budżet - NCBR
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TANGO 1 010 000,00  
16. DSPB/81/162 Automatyczna analiza liniowych generatorów testów i kopaktorów odpowiedzi testowych w środowisku ścieżek sterująco-obserwacyjnych. prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2016-01-04 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 28 785,04  
17. DSPB/81/161 Nowe metody przetwarzania sygnałów w systemach radiokomunikacji ruchomej. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2016-01-04 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 63 715,34  
18. DSPB/81/163 Sieci bezprzewodowe-metody wielodostępu, transmisja, zabezpieczenie przed błędami. dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2016-01-04 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 82 974,77  
19. DSPB/81/164 Systemy radia kognitywnego. prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2016-01-04 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 71 711,25  
20. DSMK/81/165 Nowe metody projektowania i testowania systemów i układów w sieciach bezprzewodowych. dr Krzysztof Cichoń 2016-01-02 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 41 885,37  
21. 83/DSPB/4717 Podsystemy synchronizacji systemów telekomunikacyjnych i metody bezpiecznej transmisji dr hab. Mieczysław Jessa 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 53 487,25  
22. 83/DSPB/4719 Projektowanie elektronicznych systemów pomiarowych prof. dr hab. Waldemar Nawrocki 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 38 741,62  
23. 08/84/DSMK/0116 Przetwarzanie sygnałów dla systemów multimedialnych nowej generacji dr Olgierd Jerzy Stankiewicz 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 38 078,00  
24. 08/84/DSPB/0181 Rozwój metod analizy propagacji i przetwarzania sygnałów oraz zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej prof. dr hab. Wojciech Paweł Bandurski 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 29 018,63  
25. 08/82/DSPB/8217 szerokopasmowe elektroniczne i optyczne routery IP prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 44 410,52  
26. 83/DSPB/4720 Technologia wielodostępu w systemach światłowodowych dr Jan Maria Lamperski 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 12 470,62  
27. 08/84/DSPB/0180 Teoria i algorytmy wielowymiarowego przetwarzania sygnałów prof. dr hab. Marek Domański 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 163 523,57  
28. 83/DSPB/4718 Uwidacznianie i modelowanie informacji zawartej w sygnałach prof. dr hab. Ryszard Maciej Stasiński 2016-01-01 2017-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 51 038,19  
29. 08/81/PRJG/8131 Opinia na podstawie prac badawczych dr Paweł Maciej Kryszkiewicz 2017-07-14 2017-12-29
    •  środki przedsiębiorstw krajowych
 
Inne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) 10 000,00  
30. 08/81/8127 Definition of REM-based spectrum management, coordination and control for indoor/outdoor small cells below 6GHz for better QoS in 5G networks prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2017-03-03 2017-12-29
    •  inne środki zagraniczne
 
Inne programy Inny program (Huawei Technologies Sweden) 225 717,52  
31. NSN/08/81/0166 Badania rozwiązań systemów telekomunikacyjnych 5G zastosowanych w przypadkach o szczególnym znaczeniu niezawodności i małego opóźnienia prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2016-03-01 2017-12-29
    •  inna (Nokia Solutions and Networks OY)
 
Inne programy Inny program (Program międzynarodowy finansowany przez Nokia Solutions and Networks OY) 309 994,20  
32. NSN-08/81/0160 Badanie kodowania kanałowego w systemie 5G o szczególnym znaczeniu niezawodności i małego opóźnienia. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2016-01-01 2017-12-29
    •  inna (Nokia Solutions and Networks OY)
 
Inne programy Inny program (Program międzynarodowy finansowany przez Nokia Solutions and Networks OY) 86 884,50  
33. ND Aplikacja do analizy zgodności kanałów fonicznych prof. dr hab. Marek Domański 2017-06-22 2017-11-27
    •  inna (Telewizja PULS Sp. z o.o.)
 
Inne programy Inny program (Fundusz wspierania badań w szkołach wyższych) 17 650,50  
34. UMO-2014/12/S/ST7/00415 Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych - zmiany ruchu w przestrzeni, ograniczenia warstwy fizycznej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami dr Filip Idzikowski 2014-11-01 2017-10-31
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki FUGA; edycja 3 499 800,00  
35. 2013/11/B/ST7/01168 Efektywne energetycznie i inteligentne obliczeniowo sieci bezprzewodowe z kooperacją węzłów: EcoNets prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2014-07-22 2017-10-21
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 6 581 482,00  
36. 08/82/DSMK/8218 Analiza i modelowanie węzłów sieci telekomunikacyjnych dr Maciej Sobieraj 2016-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 32 365,97  
37. 83/DSMK/4716 Metody wytwarzania i przetwarzania bezpiecznych ciągów losowych, metody szybkiej synchronizacji, detekcja słabych sygnałów i nieinwazyjne pomiary parametrów ludzkiego ciała dr Łukasz Wojciech Matuszewski 2016-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 15 231,00  
38. 08/82/DSPB/8216 Struktura, analiza i projektowanie nowoczesnych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2016-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 141 253,20  
39. DSPB/81/153 Automatyczna synteza liniowych generatorów testów i kompaktorów odpowiedzi testowych w środowisku ścieżek sterująco-obserwacyjnych. prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2015-01-02 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 36 682,91  
40. DSPB/81/152 Nowe metody przetwarzania sygnałów w systemach radiokomunikacji ruchomej prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2015-01-02 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 55 611,33  
41. DSMK/81/155 Nowe rozwiązania w zakresie testowania układów, przetwarzania sygnałów oraz projektowania sieci bezprzewodowych. dr hab. Adrian Mateusz Kliks 2015-01-02 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 32 674,19  
42. DSPB/81/154 Sieci bezprzewodowe - metody wielodostępu, transmisja, zabezpieczenie przed błędami. dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2015-01-02 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 74 049,49  
43. DSPB/81/158 Systemy radia kognitywnego prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2015-01-02 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 57 769,71  
44. 83/DSMK/4711 Metody detekcji słabych sygnałów, przetwarzanie sygnałów taktujących i losowych na potrzeby systemów telekomunikacyjnych i pomiarowych. dr Łukasz Wojciech Matuszewski 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 14 703,39  
45. 08/82/DSMK/8215 Modelowanie i monitorowanie ruchu w węzłach sieci pakietowych dr Maciej Sobieraj 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 17 971,81  
46. 08/84/DSMK/0115 Nowe metody wielowymiarowego przetwarzania sygnałów oraz modelowanie pól elektromagnetycznych w sieciach bezprzewodowych oraz układach elektr. dr Krzysztof Klimaszewski 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 35 942,00  
47. 83/DSPB/4712 Podsystemy synchronizacji systemów telekomunikacyjnych i metody bezpiecznej transmisji dr hab. Mieczysław Jessa 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 47 755,53  
48. 83/DSPB/4714 Projektowanie elektronicznych systemów pomiarowych prof. dr hab. Waldemar Nawrocki 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 31 348,75  
49. 08/84/DSPB/0171 Rozwój metod analizy propagacji i przetwarzania sygnałów oraz zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej prof. dr hab. Wojciech Paweł Bandurski 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 25 071,79  
50. 08/82/DSPB/8214 Szerokopasmowe elektroniczne i optyczne routery IP prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 53 970,15  
51. 83/DSPB/4715 Technologia wielodostępu w systemach światłowodowych dr Jan Maria Lamperski 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 9 898,93  
52. 08/84/DSPB/0170 Teoria i algorytmy wielowymiarowego przetwarzania sygnałów prof. dr hab. Marek Domański 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 130 859,76  
53. 83/DSPB/4713 Uwidacznianie i modelowanie informacji zawartej w sygnałach prof. dr hab. Ryszard Maciej Stasiński 2015-01-01 2016-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 42 482,81  
54. LIDER/023/541/L-4/12/NCBR/2013 Efektywne sterowanie koderem wizyjnym HEVC dr Damian Karwowski 2014-01-01 2016-12-31
    •  budżet - NCBR
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER 947 880,00  
55. IC1105 3D-ConTourNet - 3D Content Creation, Coding and Transmission (Powstawanie, kodowanie i transmisja obrazów 3D) prof. dr hab. Marek Domański 2012-05-22 2016-05-21
    •  środki UE
 
Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty European Cooperation in Science and Technology 57 651,77  
56. 0159/WZL-2 System łączności i transmisji danych dla celów militarnych i cywilnych. dr hab. Rafał Krenz 2015-06-15 2016-03-31
    •  środki przedsiębiorstw krajowych
 
Inne programy Inny program (Program badawczo-rozwojowy na zlecenie krajowego podmiotu gospodarczego) 800 000,00  
57. 08/84/PRJG/0029 Badania przemysłowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania, oceny i optymalizacji algorytmów oraz rozwiązań technicznych "Smart Monitor for Public" dr Sławomir Maćkowiak 2014-01-09 2016-02-29
    •  inna (Instytut Metod i Technik Przetwarzania Informacji Sp. z o.o.)
 
Inne programy Inny program (Program badawczo-rozwojowy na zlecenie krajowego podmiotu gospodarczego) 807 580,00  
58. 2012/05/N/ST7/00164 Metody odbioru sygnałów dla systemów radia kognitywnego wykorzystujących modulację NC-OFDM dr Paweł Maciej Kryszkiewicz 2013-01-28 2016-01-27
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 3 150 000,00  
59. 2012/07/N/ST6/02267 Estymacja map głębi stereoskopowej spójnych w dziedzinie czasu dr Olgierd Jerzy Stankiewicz 2013-07-12 2016-01-11
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 5 118 600,00  
60. 08/81/156-NSN-4 Badania rozwiązań systemów telekomunikacyjnych 5G zastosowanych w przypadkach o szczególnym znaczeniu niezawodności i małego opóźnienia. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2015-01-01 2015-12-31
    •  inna (Nokia Solutions and Networks)
 
Inne programy Inny program (Program międzynarodowy finansowany przez Nokia Solutions and Networks) 287 815,02  
61. 08/82/DSPB/8213 Struktura, analiza i projektowanie nowoczesnych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2015-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 108 308,82  
62. DSPB/81/145 Automatyczna synteza liniowych generatorów testów i kompaktorów odpowiedzi testowych w środowisku ścieżek sterująco-obserwacyjnych prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2014-01-02 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 52 110,00  
63. DSMK/81/147 Badanie wybranych zagadnień systemów bezprzewodowych, wybrane zagadnienia badawcze technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i elektroniki dr hab. Adrian Mateusz Kliks 2014-01-02 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 25 546,00  
64. DSPB/81/0144 Nowe metody przetwarzania sygnałów w systemach radiokomunikacji ruchomej. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2014-01-02 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 123 060,00  
65. DSPB/81/146 Sieci bezprzewodowe-metody wielodostępu, transmisja, zabezpieczenie przed błędami. dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2014-01-02 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 95 857,66  
66. 08/82/DSMK/8209 Inżynieria ruchu we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych, opracowanie nowych struktur komutacyjnych i ich implementacja w układach FPGA dr Maciej Sobieraj 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 12 022,00  
67. 83/DSMK/4706 Metody wytwarzania i przetwarzania sygnałów losowych oraz pseudolosowych na potrzeby systemów telekomunikacyjnych i pomiarowych dr Łukasz Wojciech Matuszewski 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 13 525,00  
68. 08/84/DSMK/0114 Nowe metody wielowymiarowego przetwarzania sygnałów oraz modelowanie pól elektromagnetycznych w sieciach bezprzewodowych oraz układach elektr. dr Tomasz Paweł Grajek 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 31 557,00  
69. 83/DSPB/4707 Podsystemy synchronizacji systemów telekomunikacyjnych i metody bezpiecznej transmisji dr hab. Mieczysław Jessa 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 53 004,72  
70. 83/DSPB/4709 Programowanie systemów pomiarowych w językach wysokiego poziomu prof. dr hab. Waldemar Nawrocki 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 38 457,44  
71. 08/84/DSPB/0161 Rozwój metod analizy propagacji i przetwarzania sygnałów oraz zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej prof. dr hab. Wojciech Paweł Bandurski 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 35 925,01  
72. 08/82/DSPB/8210 Struktura, analiza i projektowanie nowoczesnych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 112 983,42  
73. 08/82/DSPB/8211 Szerokopasmowe elektroniczne i optyczne routery IP prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 52 539,45  
74. 83/DSPB/4710 Technologia wielodostępu w systemach światłowodowych dr Jan Maria Lamperski 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 16 191,30  
75. 08/84/DSPB/0160 Teoria i algorytmy wielowymiarowego przetwarzania sygnałów prof. dr hab. Marek Domański 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 155 268,79  
76. 83/DSPB/4708 Uwidacznianie i modelowanie informacji zawartej w sygnałach prof. dr hab. Ryszard Maciej Stasiński 2014-01-01 2015-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 57 686,63  
77. 318306 NEWCOM# – Network of Excellence in Wireless Communication # (Sieć doskonałości w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej #) prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2012-11-01 2015-10-31
    •  środki Komisji Europejskiej
    •  budżet - MNiSW

 
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego 11 708 724,49  
78. 2012/05/N/ST6/03378 Synteza widoków wirtualnych: przygotowanie danych wejściowych i algorytmy syntezy. mgr inż. Krzysztof Jan Wegner 2013-02-26 2015-08-25
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 4 118 600,00  
79. UMO-2012/05/B/ST7/01279 Metody bardzo efektywnej kompresji dla transmisji przestrzennych reprezentacji scen ruchomych prof. dr hab. Marek Domański 2013-02-25 2015-08-24
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 4 699 700,00  
80. UDA-POIG.01.03.02-30-104/11 Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych dr Tomasz Paweł Grajek 2012-10-22 2015-07-30
    •  inna (Ośrodek Przetwarzania Informacji)
 
Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 018 250,00  
81. 317669 METIS - Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society (Mobilne i bezprzewodowe czynniki umożliwiające komunikację dla społeczeństwa informacyjnego w roku 2020) prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2012-11-01 2015-05-31
    •  środki Komisji Europejskiej
    •  budżet - MNiSW

 
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego 1 013 977,36  
82. PSPB-146/2010 CARMNET - Carrier-grade delay-aware resource management for wireless multi-hop/mesh networks (Uwzględniające opóźnienia zarządzanie zasobami sieci bezprzewodowych typu mesh o dużej niezawodności) prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2012-11-01 2015-03-31
    •  inna (Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI))
 
Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Projekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2 587 397,00  
83. 08/84/PRJG/0031 Technika kompresji dźwięku POZAC_HFSC dr Maciej Tomasz Bartkowiak 2014-10-17 2014-12-31
    •  inna (Zylia sp. z o.o.)
 
Inne programy Inny program (Program badawczo-rozwojowy na zlecenie krajowego podmiotu gospodarczego) 4 100,00  
84. 08/82/DSPB/8212 Analiza porównawcza taryf telekomunikacyjnych dr Jerzy Kubasik 2014-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 8 525,52  
85. 08/81/0143/NSN Reliable Cancelation of Very Strong Interference in 5G Systems prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2013-10-01 2014-12-31
    •  inna (Nokia Solutions and Networks)
 
Inne programy Inny program (Projekt międzynarodowy finansowany przez Nokia Solutions and Networks) 226 355,85  
86. DSPB/81/139 Automatyczna synteza liniowych generatorów testów i kompaktorów odpowiedzi testowych w środowisku ścieżek sterująco - obserwujących. prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2013-01-02 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 54 847,00  
87. DSMK/81/141 Badanie wybranych zagadnień systemów bezprzewodowych. Wybrane zagadnienia badawcze technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i elektroniki. dr hab. Adrian Mateusz Kliks 2013-01-02 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 48 093,75  
88. DSPB/81/138 Nowe metody przetwarzania sygnałów w systemach radiokomunikacji ruchomej. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2013-01-02 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 102 921,06  
89. DSPB/81/140 Sieci bezprzewodowe - metody wielodostępu, transmisja, zabezpieczenie ptzrd błędami. dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2013-01-02 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 57 606,59  
90. 82-035/13 DS-PB Analiza porównawcza taryf telekomunikacyjnych dr Jerzy Kubasik 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 1 971,30  
91. 83/DSMK/048 Metody wytwarzania i przetwarzania sygnałów losowych oraz pseudolosowych na potrzeby systemów telekomunikacyjnych i pomiarowych dr Łukasz Wojciech Matuszewski 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 17 313,75  
92. 08/84/DSMK/0123 Modelowanie pól elektromagnetycznych w sieciach bezprzewodowych oraz w układach elektronicznych dr Agnieszka Bronisława Wardzińska 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 9 618,75  
93. 08/84/DSMK/0113 Nowe metody wielowymiarowego przetwarzania sygnałów dr Krzysztof Klimaszewski 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców 28 856,25  
94. 83/DSPB/044 Podsystemy synchronizacji systemów telekomunikacyjnych i metody bezpiecznej transmisji dr hab. Mieczysław Jessa 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 48 276,25  
95. 83/DSPB/046 Programowanie systemów pomiarowych w językach wysokiego poziomu prof. dr hab. Waldemar Nawrocki 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 34 079,18  
96. 08/84/DSPB/0151 Rozwój metod analizy propagacji i przetwarzania sygnałów oraz zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej prof. dr hab. Wojciech Paweł Bandurski 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 33 218,42  
97. 82-031/13 DS-PB Struktura, analiza i projektowanie nowoczesnych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 96 164,99  
98. 82-033/13 DS-PB Szerokopasmowe elektroniczne i optyczne routery IP prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 49 166,99  
99. 83/DSPB/047 Technologia wielodostępu w systemach światłowodowych dr Jan Maria Lamperski 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 16 510,74  
100. 08/84/DSPB/0150 Teoria i algorytmy wielowymiarowego przetwarzania sygnałów prof. dr hab. Marek Domański 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Inne programy dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 133 412,30  
101. 83/DSPB/045 Uwidacznianie i modelowanie informacji zawartej w sygnałach prof. dr hab. Ryszard Maciej Stasiński 2013-01-01 2014-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 32 696,30  
102. 2011/01/B/ST7/06544 Nowe algorytmy warstwy fizycznej i warstwy MAC w systemach transmisji między pojazdami (V2V) oraz między pojazdem a infrastrukturą drogową (V2I) prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2011-12-21 2014-12-20
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 1 597 500,00  
103. 2011/01/B/ST7/06578 Metody zwiększenie przepływności w sieciach WLAN ponad 1 Gb/s dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2011-12-07 2014-12-06
    •  budżet - NCN
 
Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 585 900,00  
104. 2011/01/B/ST7/03959 Środowisko testowe protokołów sieciowych na bazie systemu OpenFlow prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2011-12-07 2014-12-06
    •  inna (Narodowe Centrum Nauki)
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 499 200,00  
105. 08/84/PRJG/0028 Innovative Depth Estimation Methods for mobile image/video applications (IDEM) prof. dr hab. Marek Domański 2013-12-02 2014-12-02
    •  inna (Huawei Technologies Dusseldorf GmbH)
 
Inne programy Inny program (Program badawczo-rozwojowy na zlecenie zagranicznego podmiotu gospodarczego) 386 087,20  
106. UDA-POIG.01.04.00-30-018/10-00 Opracowanie prototypu stereoskopowej kamery internetowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem do przetwarzania obrazu "3D-Vision" dr Sławomir Maćkowiak 2012-06-06 2014-11-17
    •  inna (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 
Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 544 260,00  
107. N N517 178837 (1788/B/T02/2009/37) Model laboratoryjny światłowodowego systemu transmisyjnego z koherentnym ultragęstym zwielokrotnieniem falowym (CoUWDM) oraz wielofalowym źródłem optycznych częstotliwości nośnych prof. dr hab. Andrzej Przemysław Dobrogowski 2009-10-12 2014-10-10
    •  inna (Narodowe Centrum Nauki)
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 462 000,00  
108. 317880 ALIEN - Layer for Implementation of Extensions in programmable Networks (Warstwa abstrakcji dla implementacji rozszerzeń w sieciach programowalnych) prof. dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz
(mgr inż. Artur Binczewski, PCSS)
2012-10-01 2014-09-30
    •  środki Komisji Europejskiej
    •  inna (Komisja Europejska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego 8 247 095,30  
109. N N516 477540 Segmentacja i wyznaczenie trajektorii ruchu obiektów w trójwymiarowych sekwencjach wizyjnych dr Sławomir Maćkowiak 2011-05-27 2014-03-26
    •  inna (Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego/ Narodowe Centrum Nauki)
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40 394 000,00  
110. N N517 470540 (umowa nr 4705/B/T02/2011/40) Wielokanałowy pomiar i analiza jakości sygnałów synchronizacji w czasie rzeczywistym dr Michał Andrzej Kasznia 2011-05-13 2014-02-12
    •  inna (Narodowe Centrum Nauki )
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 474 610,00  
111. 779/N-COST/2010/0 COST IC0902 – Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks (Technologie radia kognitywnego dla współdziałania i kompatybilności sieci komunikacji bezprzewodowej) prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2010-11-08 2014-01-07
    •  budżet - MNiSW
    •  budżet - NCN

 
Inne programy Inny program (Program COST, międzynarodowy niewspółfinansowany) 387 500,00  
112. 82-032/13 DS-MK Inżynieria ruchu we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych, opracowanie nowych struktur komutacyjnych i ich implementacja w układach FPGA. dr Maciej Sobieraj 2013-01-01 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 19 237,50  
113. DSPB/81/130 Automatyczna synteza liniowych generatorów testów i kompaktorów odpowiedzi testowych w środowisku ścieżek sterująco-obserwcyjnych prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2012-01-02 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 94 894,00  
114. DSMK/81/133 Badania wybranych zagadnień systemów bezprzewodowych dr Adrian Langowski 2012-01-02 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 44 787,10  
115. DSPB/81/129 Nowe metody przetwarzania sygnałów w systemach radiokomunikacji ruchomej. prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2012-01-02 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 145 491,00  
116. DSPB/81/131 Sieci bezprzewodowe - metody wielodostępu, transmisja, zabezpieczenie przed błędami. dr hab. Paweł Antoni Szulakiewicz 2012-01-02 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 34 532,00  
117. 82-028/12 DS-PB Analiza porównawcza taryf telekomunikacyjnych dr Jerzy Kubasik 2012-01-01 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 6 630,00  
118. 82-026/12 DS-PB Struktura, analiza i projektowanie nowoczesnych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych prof. dr hab. Maciej Janusz Stasiak 2012-01-01 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 99 504,18  
119. 82-027/12 DS-PB Szerokopasmowe elektroniczne i optyczne routery IP prof. dr hab. Wojciech Marek Kabaciński 2012-01-01 2013-12-31
    •  budżet - MNiSW
 
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki) 69 960,00  
120. SRC-2011-TJ-2117 SoC testing for limited pin count and enhanced throughput prof. dr hab. Jerzy Stanisław Tyszer 2011-01-01 2013-12-31
    •  inna (Semiconductor Research Corporation)
 
Projekt finansowany przez zagraniczną instytucję publiczną, powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Inny program (Semiconductor Research Corporation) 565 286,38  
121. 257626 ACROPOLIS – Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licenced and unlicensed spectrum (Zaawansowane technologie współdziałania zoptymalizowanych systemów radiowych w licencjonowanych i nielicencjonowanych pasmach częstotliwości) prof. dr hab. Hanna Jolanta Bogucka 2010-10-01 2013-12-31
    •  środki Komisji Europejskiej
    •  budżet - MNiSW

 
Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Projekty 7-go Programu Ramowego 12 458 700,00  
122. NR02-0080-10/2010 Implementacja kodeków wizyjnych o wysokiej efektywności kompresji prof. dr hab. Marek Domański 2010-12-01 2013-11-30
    •  inna (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty rozwojowe; Konkurs X 972 000,00  
123. NSN-81-136 Ulepszenia systemu WCDMA/HSPA+ prof. dr hab. Krzysztof Władysław Wesołowski 2012-08-01 2013-07-30
    •  inna (Nokia Siemens Networks,)
 
Inne programy Inny program (Program międzynarodowy finansowany przez Nokia Siemens Networks) 226 908,90  
124. UDA-POIG.01.04.00-032-008/10-00 Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu – „Smart monitor” dr Sławomir Maćkowiak 2012-05-09 2013-06-30
    •  inna (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 
Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 424 600,00  
125. NR02-0022-10/2011 System automatycznego zbierania danych o pojazdach samochodowych z wykorzystaniem analizy obrazów stereoskopowych prof. dr hab. Marek Domański 2011-04-01 2013-06-30
    •  inna (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty rozwojowe; Konkurs X 515 000,00  
126. POIG.01.01.02-00-045/09-00 Inżynieria Internetu Przyszłości prof. dr hab. Wojciech Burakowski (PW) 2010-01-01 2013-06-30
    •  inna (Unia Europejska)
 
Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 33 750 760,00