Data dodania

Postępowania doktorskie

9 kwietnia 2024 r. 

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 13 maja 2024 r.
o godz. 11:30 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Grzegorza Miebsa
Tytuł rozprawy:
Computer-aided decision support methods resistant to imperfections of learning data

(Nowe komputerowe metody wspomagania decyzji odporne na niedoskonałości danych uczących)


Promotor:    
dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP      

Recenzenci:    
prof. dr hab. Bogumił Kamiński 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US 
Uniwersytet Szczeciński


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 9 maja 2024 r. do godziny 10:00.

Załączniki: 
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

7 grudnia 2023 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 22 grudnia 2023 r.
o godz. 11:15 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej 
przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Anny Labijak-Kowalskiej
Tytuł rozprawy:
New Directions in Robust Data Envelopment Analysis

(Nowe kierunki w odpornej Granicznej Analizie Danych)


Promotor:    

dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP        

Recenzenci:  

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend - Uniwersytet Szczeciński

Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

20 października 2023 r.
 

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 listopada 2023 r.
o godz. 11:15 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 053 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej 
przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Krzysztofa Martyna
Tytuł rozprawy:
Multiple Criteria Decision Analysis methods inspired by other sub-disciplines of artificial intelligence
(Metody wielokryteriowego wspomagania decyzji inspirowane innymi poddyscyplinami sztucznej inteligencji)


Promotor:    
dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP

Recenzenci:    
prof. dr hab. Ewa Roszkowska - Politechnika Białostocka 
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                                                       dr hab. inż. Paweł Ziemba - Uniwersytet Szczeciński

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie w formie wideokonferencji prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 17 listopada 2023 r. do godziny 11:00.

Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

22 września 2023 r.
 

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 23 października 2023 r.
o godz. 11:00 w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej 
przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Jarosława Synaka
Tytuł rozprawy:
Modelowanie i symulowanie systemów wieloagentowych opisujących procesy w hipotezie Świata RNA

(Modeling and simulation of multi-agent systems representing processes in the RNA World hypothesis)


Promotor:    
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz      

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                                                           dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

27.02.2023 r.

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się w trybie wideokonferencji

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Saifa Sabeeha

 

Tytuł rozprawy:

Radio Resource Management for C-V2X Communication Systems

(Zarządzanie zasobami radiowymi w systemach komunikacji C-V2X)

 

Promotor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł Sroka        

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański - Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, prof. PW - Politechnika Warszawska     

dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie w formie wideokonferencji prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl do dnia 27.03. 2023 r. do godziny 14.00.

 

Załączniki:

- recenzja 1

- recenzja 2

- recenzja 3

- streszczenie rozprawy doktorskiej

 

29.08.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Dawida Wiśniewskiego

Tytuł rozprawy:

Automating Competency Questions Handling in Ontology Development Processes

(Automatyzacja wykorzystania pytań kompetencyjnych w wytwarzaniu ontologii)

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP          
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
dr Raúl García Castro - Universidad Politécnica de Madrid


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 29 września 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

 

17.08.2022 r.

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 20 września 2022 r. o godz. 12:30 odbędzie się w formie hybrydowej (w sali nr 123 w budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 oraz w formie wideokonferencji)

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Łukasza Borchmanna

Tytuł rozprawy:
Span Identification and Key Information Extraction Beyond Sequence Labeling Paradigm

(Identyfikacja fragmentów tekstu i ekstrakcja kluczowych informacji poza paradygmatem znakowania ciągu)


Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak            
Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Ogrodniczuk, prof. IPI PAN - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk     
dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr - Politechnika Wrocławska


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: agnieszka.pietraszewska@put.poznan.pl do dnia 19 września 2022 r. do godziny 10:00.


Załączniki:

recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
streszczenie rozprawy doktorskiej

 

 

 

PL