O wydziale

Serdecznie witamy Państwa i dziękujemy za zainteresowanie naszym Wydziałem!

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (WIT) Politechniki Poznańskiej, powstał w 2020 r. w wyniku połączenia Wydziałów Informatyki oraz Elektroniki i Telekomunikacji, reprezentuje dyscyplinę Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Wydział prowadzi badania naukowe na wysokim poziomie, co potwierdza kategoria naukowa A przyznana oby wydziałom macierzystym przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r. Wydział posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Zapraszamy do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji: Bioinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja (również w języku angielskim), Informatyka,  Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence  - oferta w języku angielskim), Teleinformatyka. Oferowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wysoką jakość prowadzonej dydaktyki potwierdza fakt, że w 2019 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Informatyki dla kierunku informatyka najwyższą ocenę -  wyróżniającą na wszystkich kryteriach oceny.

Studia na WIT dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, gwarantującej uzyskanie bardzo atrakcyjnego zatrudnienia. Zapewniamy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz praktyki w wiodących firmach współpracujących z wydziałem. Naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych i zapewniamy przyjazną atmosferę studiowania.

 

Pracownicy i Władze
Wydziału Informatyki