Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna organizacja studiów (IOS)

Zasady ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS) oraz możliwości w jej ramach przewidziane określa Regulamin Studiów PP.
Zainteresowani studenci proszeni są o bezpośredni kontakt z właściwym Prodziekanem ds. Kształcenia.