Rekrutacja
Rekrutacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji zaprasza na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- BIOINFORMATYKA
- ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
- ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- INFORMATYKA
- TELEINFORMATYKA
 

studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach:

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów

UWAGA: rejestracja kandydatów prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym dostępnym pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Rejestracja rozpoczyna się 1 czerwca 2023 r., a kończy się dnia 10 lipca 2023 r.

Opis pełnej procedury rekrutacyjnej na studia I stopnia dostępny jest pod poniższym linkiem: Krok po kroku - Rekrutacja na studia I stopnia

 

 

-->