Raport samooceny - 2020

Raport samooceny dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - Adobe Acrobat Reader

 • Wykaz załączników Adobe Acrobat Reader
 • Materiały uzupełniające 7Zip
 • Załączniki elektroniczne 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 1 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 2 7Zip
  • Programy studiów stacjonarnych 7Zip
  • Programy studiów niestacjonarnych 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 3 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 4 7Zip
 •  
  • Oświadczenia pracowników 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 5 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 6 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 7 7Zip
 • Załączniki - Kryterium 10 7Zip

Uzupełnienie raportu samooceny dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - Adobe Acrobat Reader

 • Załączniki 7Zip