PRZEWÓD DOKTORSKI

Dokumenty

 • Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów doc
 • Zgłoszenie sprawy wszczęcia przewodu doktorskiego doc
 • Propozycje promotora dot. wyznaczenia recenzentów, egzaminów i powołania komisji doktorskiej doc
 • Schemat prezentacji na otwartym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów ppt
 • Uchwała w sprawie wymogów obowiązujących na WI w sprawach przewodów doktorskich. doc
 • Opinia Rady Wydziału Informatyki w sprawie doktoratów opartych na zbiorze artykułów. doc
 • Formularz recenzji rozprawy doktorskiej doc
 • Review form doc
 • Osoby uprawnione do przygotowania i przeprowadzania egzaminów doktorskich z języków obcych na WIiT w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w roku akademickim 2021/2022:

  Język angielski:

  mgr Elżbieta Jeziorek (Telekomunikacja)

  mgr Łukasz Woźniakowski (Informatyka)

  mgr Anna Martynow (Bioinformatyka)

  Język niemiecki:

  mgr Maja Rakiewicz


Terminy posiedzeń 

Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

s. 121 BT

11.09.2018

09.10.2018

06.11.2018

04.12.2018

08.01.2018

05.02.2019

05.03.2019

26.03.2019

02.04.2019

09.04.2019

14.05.2019

11.06.2019