DOKTORAT WDROŻENIOWY

Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej zaprasza do rekrutacji w ramach II edycji programu "Doktorat Wdrożeniowy".

Podstawowe informacje na temat tego programu dostępne są na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Rekrutacja

 

Rekrutację na studia doktoranckie w ramach programu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

 • Kierownik studiów doktoranckich,
 • dwóch członków Rady Wydziału Informatyki, powołanych przez Dziekana Wydziału, będących profesorami lub doktorami habilitowanymi.
Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów na studia doktoranckie w ramach programu i ustala liczbę osób przyjętych. 
Limit rekrutacyjny na stacjonarne studia doktoranckie w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy" wynosi 8 osób.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 
 

Dokumenty 

 
Wstępny wzór umowy trójstronnej w ramach "Doktoratu Wdrożeniowego" do wglądu.
 

Dokumenty Kandydata na Studia Doktoranckie w ramach programu powinny zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy;
 2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 3. List intencyjnym pracodawcy;
 4. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 5. Odpis dyplomu magisterskiego oraz suplement do dyplomu;
 6. - 2 fotografie papierowe (legitymacyjne lub dyplomowe),  
  - nośnik CD/DVD lub załącznik wysłany drogą e-mailową zawierający plik z fotografią w wersji cyfrowej 236 na 295 punktów w rozdzielczości 300 punktów na cal dla wydruku o wymiarach 20 x 25 mm (format JPG lub TIF lub BMP lub PNG);
 7. Kopię dowodu osobistego.

 

Terminy

 

Dokumenty na studia doktoranckie w ramach programu do 7 września 2018 r. należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki, ul. Piotrowo 3, pokój 503, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w tygodniu 11 września 2018 r. w sali 501, Budynek BM Politechniki Poznańskiej (z zegarem), ul. Piotrowo 3 od godziny 10:30.