Data dodania

MAESTRO dla prof. Słowińskiego

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło XV edycję konkursu MAESTRO, najbardziej prestiżowego w swojej ofercie. Program wspiera realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt „Inteligentne wspomaganie decyzji oparte na wyjaśniającej analityce danych preferencyjnych”, którego kierownikiem jest Pan prof. dr hab. inż. Roman Słowiński z naszego wydziału.

Projekt ma na celu opracowanie i scharakteryzowanie innowacyjnych metod wspomagania decyzji wzbogacających teorię i metodologię badań operacyjnych i nauk o zarządzaniu.

Gratulujemy!

PL