Data dodania

Stypendium doktoranckie Siemens Digital Industry Software

Poszukujemy doktoranta do pracy przy testowaniu półprzewodnikowych cyfrowych układów scalonych. Doktorant, który dołączy do zespołu kierowanego przez prof. Janusza Rajskiego z Siemens Digital Industries Software (Wilsonville, OR, USA) oraz prof. Jerzego Tyszera na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Powinien posiadać tytuł magistra w dziedzinie inżynierii komputerowej, informatyki, elektroniki, telekomunikacji lub przedmiotów pokrewnych. W szczególności pożądane jest doświadczenie i doskonała znajomość inżynierii oprogramowania i projektowania logiki cyfrowej.

Aby pomyślnie ukończyć rezultaty projektu, kandydat będzie musiał cechować się wysoką motywacją, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością interakcji i ścisłej współpracy z innymi członkami zespołu i programistami, zlokalizowanymi zarówno w USA, jak i w Polsce. Przesyłam link do ogłoszenia na naszej stronie karier - https://jobs.siemens.com/careers?pid=563156118478593

PL